Uzm. Psikolog Elif Baybuğa

0(505) 077 1873

S.S.S

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi; bir ruh sağlığı uzmanı eşliğinde, kişinin baş etmekte zorluk çektiği olumsuz duygu, düşünce ve davranışlarını konuşma yoluyla değiştirmeyi amaçlayan süreçtir. Bu süreçte, terapist ile danışan konuşma yoluyla, danışanın problemlerinin anlaşılması konusunda işbirliği yaparlar. Psikoterapi sürecinden başarı elde edilmesi bazı faktörlere bağlıdır;

 • Danışanın, kendisini anladığına ve ona faydalı olacağına dair terapistine güvenmesi,
 • Danışanın, duygu ve düşüncelerini, hiçbir filtreye tabi tutmadan terapistine anlatması,
 • Düzenli aralıklarla görüşme,
 • Danışanın, problemlerinin çözümü konusunda istekli ve kararlı şekilde terapiye devamı,
 • Psikoloğun kullandığı yaklaşımın etkililiği,
 • Psikoloğun deneyimli ve psikoterapi eğitimi almış olması…vb bu faktörlerden bazılarıdır.

Acaba Gerçekten Psikoloğa Gitmeme Gerek Var mı?

 • Kişinin yaşamında, kendisini rahatsız eden, yaşamın olağan akışını bozan, tek başına ya da çevresindeki kimselerin desteğine rağmen baş etmekte zorluk çektiği, anlamlandıramadığı, bir müddet sonra hayatındaki işlevselliğini düşüren, iş, okul, aile ya da sosyal ilişkilerinde belirgin sıkıntılara yol açan bir taım ruhsal problemlerin varlığı bir psikoloğa başvurmak için yeterli sebeplerdir. Bunun yanı sıra, yaşam kalitesini arttırmak, insan ilişkilerini iyileştirmek, sağlıklı iletişim becerileri kazanmak…vb sebeplerle de psikologlara başvurulabilir.    

Doğru Psikoloğu Nasıl Bulabilirim?

“Doğru” psikolog öncelikle sizi anladığına tam anlamıyla emin olduğunuz, size ilk görüşmede dahi güven duygusu hissettiren, sizi yargılamadan, eleştirmeden dinleyerek yalnızca anlamaya çalıştığını hissettiren psikologdur. Pek çok araştırma göstermektedir ki; danışanın terapisti güvenli bir ilişki içerisinde olduğu psikoterapilerde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Elbette psikoloğun uzmanlık eğitimini tamamlamış olması, buna ek olarak psikoterapi alanında yeterliliğini arttıracak eğitimlere katılması ve alanındaki gelişmeleri takip eden biri olması, alandaki deneyimleri, meslek yaşamı boyunca çalıştığı alanların çeşitliliği…vb faktörler psikolog tercihinde etkili olmalıdır.

EVLİLİK / ÇİFT TERAPİSİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Evlilik / Çift Terapisine Yalnızca Evli Kişiler mi Katılır?

Çift terapisine, duygusal bir sevgi ilişkisi içinde olan ve bu ilişkiye dair ortaya çıkan problemleri çözmek isteyen tüm çiftler (evli, sevgili, nişanlı, sözlü, eşcinsel) katılabilir.  

Evlilik / Çift Terapisi Nasıl Etki Eder?

Terapi süreci

 • Evliliğin / birlikteliğin devam ettiği durumlarda;

√  çiftlerin temel problem odaklarını ve bu problemlerin ortaya çıkmasında bireysel rollerini anlamalarını,

√  problemlerin çözümünde geliştirilebilecek temel stratejileri belirlemeyi,

√  problem çözme becerilerini geliştirmeyi,

√  sağlıklı iletişim kuralları ve iletişimi tıkayan sebepler hakkında farkındalık kazanmalarını,

√  olumlu ve olumsuz duyguların uygun şekilde ifade edilebilmesini,

√  eşlerin birbirlerinin aileleriyle ilişkilerinin düzenlenmesini,

√  evlilik problemlerinin, varsa çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi yönünde ebeveynlere bilgilendirme yapmayı amaçlayan bir süreçtir.

 • Çiftin boşanmaya / ayrılmaya karar verdiği, boşanma davasının açıldığı veya ayrı yaşadıkları durumda;  

√  Tarafların, boşanma/ayrılma kararını alma sebeplerini anlamlandırması,

√  Kararın gözden geçirilerek doğruluğuna emin olunması,

√  Boşanmaya/ayrılmaya kesin olarak karar verilmesi halinde, bu süreçte karşılaşılacak duygusal, toplumsal, ekonomik, ailevi…vb sorunlarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi,

√  Ayrılan çiftin, bu süreçte ve istemeleri halinde ayrılık sonrasında sağlıklı iletişim kurmalarının yolları,

√  Boşanma/ayrılık kararının varsa çocuklara gelişimsel düzeylerine uygun şekilde açıklanması, onların sürece hazırlanması için gerekli rehberlik faaliyetinin yürütülmesini içerir. 

Evlilik / Çift Terapisti Ne Yapar ve Ne Yapmaz?

Çift terapisti;

√  çiftler arasında “hakemlik” yapma,

√  onlara “akıl verme”

√  “aracılık” etme

√  tavsiyelerde bulunma,

√  ne yapmaları gerektiğini ya da kimin “haklı” olduğunu söyleme… vb işlevlere sahip değildir.

Çift terapisti; çiftlerin problemlerinin çözümü konusunda ve tüm çabalara karşın bu problemlerin çözülememesi halinde her iki taraf ve varsa çocuklar için en sağlıklı şekilde ayrılmanın yolları ve yaşamın devamı konusunda onlara rehberlik yapan kişidir.

Evlilik / Çift Terapisi Hangi Durumlarda Uygulanmaz?

Terapi süreci;

 • Danışanların alkol bağımlısı olması veya madde kullanması,
 • Devam eden ve tedavi gerektiren psikolojik rahatsızlıklarının, bireysel terapi ihtiyacının bulunması,
 • Aile içi şiddetin mevcut olması halinde 

Evlilik / Çift Terapisinin Bireysel Terapiden Farkı Nedir?

 • Çift terapisi, “bireysel terapi” değildir. Bu nedenle bireysel olarak psikolojik tedavi ve destek gereksinimi olan danışanlar, hizmet alabilecekleri uygun kişi ya da kurumlar hakkında bilgilendirilir ve yönlendirilir,
 • Eşlerden birinin ya da her ikisinin de bireysel terapiye ihtiyaç duyduğunun tespit edilmesi halinde çift terapisi uygulanmaz ve kişinin önceliklebireysel terapi alması önerilir.

Evlilik / Çift Terapisi Hangi Sebeplerle Sonlandırılır?

 • Terapi süreci;
 • Danışanların alkol bağımlısı olması veya madde kullanması,
 • Devam eden ve tedavi gerektiren psikolojik rahatsızlıklarının, bireysel terapi ihtiyacının bulunması,
 • Aile içi şiddetin mevcut olması halinde uygulanamaz.

Hangi Psikoterapi Yaklaşımını Uyguluyorsunuz?

Terapi sürecinde Bütüncül Terapi Yaklaşımı kullanılır. Bütüncül Yaklaşım; psikoterapi tarihindeki tüm terapi tekniklerinin temelini oluşturan dört ana kuram (Davranışsal, Bilişsel, Psikodinamik ve Varoluşçu Yaklaşım) perspektifinde yaptığı değerlendirme ile problemin kaynağına göre her bir kuramın kendine özgü tekniklerini uygun şekilde kullanan terapi yaklaşımıdır. Problemin niteliğine göre farklı kuram ve tekniklerin bir arada kullanılmasını içeren bu yaklaşım, kapsamlı bir değerlendirme ve çalışmayı mümkün kılmaktadır.

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi; hayatın çeşitli alanlarında kişilerin işlevselliğini bozan, çoğu zaman sorun olarak görülen düşünsel çarpıtmalarının düzeltilmesi,duygusal acılarının giderilmesi, davranış bozukluklarının onarılması ve baş etme becerilerinin artırılması için bu alanda eğitim almış kişilerce, etkileşim sürecine dayalı olarak gerçekleştirilen bir çalışmadır.

Terapiye ihtiyacım olduğunu nasıl anlarım?

İçinde bulunduğunuz ruh hali; aile hayatınız, iş hayatınız veya sosyal hayatınızı olumsuz yönde etkilemeye başladı ve bu durumdan rahatsızlık duyuyorsanız terapiye ihtiyaç duyduğunuz söylenebilir.

Psikiyatrist ile psikolog arasındaki fark nedir?

Psikiyatrist; psikiyatrik bozuklukların ve ruhsal sorunların ilaçla tedavisini sağlayan ruh sağlığı uzmanıdır. Reçete yazma yetkisi olan ve ilaçla tedavi yürüten tek ruh sağlığı uzmanıdır. Psikolog ise;psikolojik rahatsızlıkların giderilmesinde çeşitli terapi ekollerine bağlı olarak müdahalelerde bulunan ve danışanın sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunan uzmandır.

Terapi seans süresi ve sıklığı nedir?

Seans süreleri 50 dakikadır. Genellikle haftada 1 seans olarak yürütülen terapi süreci, bazen danışanın ihtiyacına göre hafta 2 seans olarak düzenlenebilir.

Terapi sürecinde beni neler bekliyor?

Terapi süreci; bilinenin aksine kendini iyi hissetme değil, iyileşme sürecidir. Bu süreçte danışan/hasta zaman zaman kendini kötü hissedebilir. O zamana kadar görmek istemediği ve kaçtığı acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabilir. Bu durum kişiye acı verebilir. Buna rağmen sürece inanarak, sabırla ve sakin bir şekilde terapiyi  sürdürmek tedaviyi kaçınılmaz kılar.

Psikodrama Nedir?

Psikodrama bireysel ve grup psikoterapisidir. Psikodrama yaratıcılık, spontanite ve eylemi kullanarak bireyleri grup içinde keşiflere götüren, gerçeğin eylemle keşfidir.  Sağlıklı yönlerin güçlendirildiği, işlevsel olmayan bilgi, duygu ve eylemlerin yerine yenilerin konduğu bir süreçtir.  Psikodrama yaşantı gruplarına katılarak kendi gerçeğinizi keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz. 

İnsula Psikoloji Üsküdar