Uzm. Psikolog Elif Baybuğa

0(505) 077 1873

Hücum Terapisi

NEDİR?

Psikolojik sorunların çözümünde kullanılan pek çok terapi tekniği, yaklaşımı vardır. Bazı teknikler, danışanın semptomlarının ya da belirtilerinin giderilmesi odaklı iken bazıları belirtilere neden olan kaynağın tespit edilmesine ve rahatsızlık veren durumun giderilmesini hedefler. Bu anlamda Hücum Terapisi,  davranışçı, bilişsel, dinamik, varoluşsal tekniklerden danışana, danışanın sorunlarına bağlı olarak seçilen bir ya da birkaç tekniğin bir arada kullanıldığı bir psikoterapi sürecidir.

İÇERİK?

Hücum terapisi, danışan için; anlatma, bilgilendirme, kavrama, içgörü, hayata geçirme, travmaya dayanıklı hale gelme duraklarını içeren bir yol haritasını takip eder.

Bu harita bağlamında, ilk 10-15 günlük süreç danışanın hayat öyküsünü anlatması, hayat öyküsü ile sorunu çerçevesinde teorik bilgilendirilmesini içerir. Bu aynı zamanda danışanın bu bilgileri içselleştirmesini, kendi hayatı ve sorunları ile paralel olarak resmedilmesini tanımlayan kavrama ve içgörü kazanma süreçlerinin de başladığı noktadır.

10-15 günlük hücum tedavisinin ardından, idame tedavisi ile kazanılan içgörünün, danışanlıklı duygu, davranış ve düşüncenin yada ilişki biçimlerinin sağlıklı olanları ile yer değiştirmesine yardımcı olacak uygulamaları içerir.

Tüm süreç, yeni edinilen sağlıklı davranış-duygu-düşünce kalıpları ile iletişim biçimlerinin yeni sorunlara/travmalara dayanıklı hale getirilmesini amaçlamaktadır.

SÜRESİ?

Hücum terapisi toplam 1800 dakika, günde iki seans olmak üzere 10-15 güne yayılan bir program dahilinde devam eder. Bu süre hastanın tedavi sürecine katılımına göre terapist ve hasta görüşmesinde bireysel olarak yapılandırılabilir.

Hücum terapisini takiben danışanın sorununun şiddetine, derinliğine bağlı olarak 6 ay ile 2 yıl arasında değişen bir idame tedavisi söz konusudur. İdame tedavisinde görüşme periyodu ilk aşamada haftada bir olup, süreç içinde 15 günlük ve aylık periyotlarla devam eder ve sonlanır.

İdame tedavisi devam ederken, terapistin uygun gördüğü bir aşamada, danışan haftada bir yapılan grup terapisine yönlendirilir.

NASIL?

Bu çerçevede, ilk görüşme sonrasında danışana bir dosya açılır. Kendisi, tedavi ve ödeme planı hakkında bilgilendirilir. İlk 10-15 günlük süreç içinde tamamlanması söz konusudur.  Fakat danışan ile terapist arasında tedavi süreci planlanabillir.  Danışan ile yapılan tüm seanslar (hücum, idame ve grup seansları) video kayda alınır. Seans kayıtları tedavi sonrasında, danışanın dosyasında arşivlenir. Ne orjinali ne kopyası danışana verilmez. Tedavi süresince danışandan günlüklerini ve rüyalarını yazması ve terapisti ile paylaşması istenir. Söz konusu günlük ve rüyalar da danışanın dosyasında arşivlenir.

Hücum terapisi bittikten sonra haftalık görüşme tarih ve saati belirlenir. Söz konusu tarih ve saat, terapistin ajandasında sabitlenir.

İnsula Psikoloji Üsküdar